Obce mohou žádat o dotace z programu Výstavba

Výzva č. 1/112/2019 – dotace

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci dle NV č.112/2019 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Věcné zaměření: výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d).

Celé znění výzvy naleznete zde.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.

Zdroj: http://www.sfrb.cz

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

Petice – Připojte se k nám a podepiště text petice na záchranu domácí zdravotní péče.

Jak postupovat?

Petici můžete podepsat na každé místní (farní, oblastní, městské) Charitě nebo v každém charitním středisku.

Seznam podpisových míst naleznete v našem adresáři služeb (při nastavení vyhledávacího filtru zvolte primárně pole Organizace).

Pokud chcete jednat individuálně a petici sami šířit, postupujte takto:

Stáhnout petici

 1. Stáhněte si petici do vašeho počítače.
 2. Soubor si vytiskněte.
 3. Text si znovu pozorně přečtěte a připojte k němu do podpisového archu svoje jméno, adresu a podpis.
 4. Seznamte s peticí plnoleté členy své rodiny, přátele, známé a sousedy a nabídněte jim petici k podpisu.
 5. Odešlete podepsanou petici na naši níže uvedenou adresu. Děkujeme.
  Charita Česká republika
  Vladislavova 1460/12
  110 00 Praha 1Podpořit šíření petice můžete i vytištěním a vyvěšením našeho letáku.

 

Text petice

Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná pro každého. Nepřipusťme návrat do let totality, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.

Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, které dlouhodobě chybí třetina prostředků pro zdravé fungování. Jedná se o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ale tyto peníze naprosto zásadní.

Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni.

Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí zdravotní péče a zabránili kolapsu, který jí hrozí. Děkujeme.

Více informací: https://domajedoma.charita.cz/

Zdroj: https://domajedoma.charita.cz/

Posted in Nezařazené

Malý LEADER – Seznam schválených projektů na 2019

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci pro MAS Litomyšlsko o.p.s. z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019 (v rámci dotačního titulu 7 – projekty MAS) na podporu neinvestičního projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2019″. Celkem 850 tis. Kč bude rozděleno mezi 21 dílčích projektů, které byly MAS vybrány v září 2018 a které jsou zaměřeny na menší opravy objektů občanské vybavenosti, drobné architektury, sakrálních objektů, komunikací, na pořízení vybavení pro neziskové organizace a objekt občanské vybavenosti a na úpravu zeleně.

Nyní bude nejprve podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Litomyšlsko a Pardubickým krajem, následně budou podepsány smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS Litomyšlsko a jednotlivými konečnými žadateli z území působnosti MAS.

Podpora bude směřovat do celkem 16 menších obcí (Bor u Skutče, Bučina, Horky, Chotovice, Jarošov, Javorník, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Újezdec, Vidlatá Seč, Zádolí, Zálší, Zderaz), dále ke 3 církevním (Farní charita Litomyšl, Římskokatolická farnost Nové Hrady, Římskokatolická farnost Proseč) a 2 neziskovým (Komunitní škola České Heřmanice, Toulec z.s.) organizacím. Přehled všech schválených dílčích žádostí je ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášena 3. výzva PRV

 

MAS Litomyšlsko vyhlásila 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2019

Příjem žádostí o dotaci: 15. 4. 2019 – 17. 5. 2019

Finální termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2020

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Vyhlášené Fiche:

 1. Investice do lesních cest - finanční alokace: 3 000 000 Kč
 2. Investice do polních cest - finanční alokace: 700 000 Kč
 3. Podpora protipovodňových opatření v lesích - finanční alokace: 1 500 000 Kč
 4. Podpora lesních stezek - finanční alokace: 553 631 Kč
 5. Podpora podnikání - finanční alokace: 4 173 083 Kč
 6. Podpora zemědělství – finanční alokace: 5 171 000 Kč
 7. Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce - finanční alokace: 1 480 000 Kč
 8. Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce - finanční alokace: 2 216 255 Kč
 9.  Podpora společného regionálního prodeje a regionální indetity - finanční alokace: 784 740 Kč

 

Seminář pro žadatele: 25. 4. 2019 v 14:00, Kulturní dům České Heřmanice (salónek)
V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do neděle 21. 4. 2019.

Konkrétní znění výzvy a přílohy najdete na odkazu: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/

 

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Seminář dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na sérii okresních seminářů v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

Dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019 administrované v rámci Jednotné žádosti

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

Zájemcům doporučujeme potvrdit svoji účast prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách https://festing.cz/apps/prihlasky/, a to zdůvodu omezené kapacity jednotlivých seminářů.

pozvánka

 

Posted in Nezařazené

Vyhlášení soutěže – „MLS“ Pardubického kraje 2019

AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., vyhlašuje XIII. ročník soutěže potravinářských výrobků „MLS Pardubického kraje 2019“.

Kategorie:
I.Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
II.Mléko a mléčné výrobky
III.Maso a masné výrobky
IV.Výrobky zmedu a ostatní

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 5. dubna 2019 na adresu: AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ nebo elektronicky na email: brozkova.agrovenkov@seznam.cz nebo do datové schránky ittvcwu.

Zásady a přihláška s přílohami je k dispozici na webových stránkách www.agrovenkov.cz/ potravinářský výrobek Pardubického kraje.

Více informací

Zdroj: webové stránky www.agrovenkov.cz

Posted in Akce, Nezařazené

Vyhlášení výzev MAS Litomyšlsko OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.

MAS Litomyšlsko vyhlásilo výzvy OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.

 

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do úterý 5. 3. 2019.

Po tuto dobu trvá také příjem žádostí.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení výzvy MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ (výzva č. 047/05_18_128/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 28. 2. 2019 od 00:00 do 30. 9. 2019 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 8. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „8. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 271/06_16_038/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 1. 2. 2019 od 00:00 do 29. 3. 2019 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do úterý 5. 3. 2019.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a pro věcné hodnocení

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Pozvánka na seminář: Národní dotační programy na rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se věnuje národním dotačním programům pro rok 2019.

 • Podpora rozvoje regionů 2019+
 • Podpora revitalizace území
 • Bezbariérové obce
 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
 • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019

Termín konání: 19. prosince 2018
Čas konání: 10.00 – 13.00 hodin
Místo konání: Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
(dopravní spojení: tramvaj č. 2, 17 a 18, zastávka Staroměstská, případně metro trasa A – stanice Staroměstská, nebo trasa B – stanice Můstek)

Kapacita: 200 osob. Účast na semináři je bezplatná.

Pro registraci na seminář využijte registrační formulář ZDE, nejpozději do 12. prosince 2018.

Kontakt:
Helena Kůrová
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky
tel. 224 864 203
e-mail: helena.kurova@mmr.cz

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Pozvanka-na-seminar-Narodni-dotacni-programy-na-r

Posted in Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale