Malý LEADER – Seznam schválených projektů na 2019

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci pro MAS Litomyšlsko o.p.s. z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019 (v rámci dotačního titulu 7 – projekty MAS) na podporu neinvestičního projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2019″. Celkem 850 tis. Kč bude rozděleno mezi 21 dílčích projektů, které byly MAS vybrány v září 2018 a které jsou zaměřeny na menší opravy objektů občanské vybavenosti, drobné architektury, sakrálních objektů, komunikací, na pořízení vybavení pro neziskové organizace a objekt občanské vybavenosti a na úpravu zeleně.

Nyní bude nejprve podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Litomyšlsko a Pardubickým krajem, následně budou podepsány smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS Litomyšlsko a jednotlivými konečnými žadateli z území působnosti MAS.

Podpora bude směřovat do celkem 16 menších obcí (Bor u Skutče, Bučina, Horky, Chotovice, Jarošov, Javorník, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Újezdec, Vidlatá Seč, Zádolí, Zálší, Zderaz), dále ke 3 církevním (Farní charita Litomyšl, Římskokatolická farnost Nové Hrady, Římskokatolická farnost Proseč) a 2 neziskovým (Komunitní škola České Heřmanice, Toulec z.s.) organizacím. Přehled všech schválených dílčích žádostí je ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášena 3. výzva PRV

 

MAS Litomyšlsko vyhlásila 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2019

Příjem žádostí o dotaci: 15. 4. 2019 – 17. 5. 2019

Finální termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2020

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Vyhlášené Fiche:

 1. Investice do lesních cest - finanční alokace: 3 000 000 Kč
 2. Investice do polních cest - finanční alokace: 700 000 Kč
 3. Podpora protipovodňových opatření v lesích - finanční alokace: 1 500 000 Kč
 4. Podpora lesních stezek - finanční alokace: 553 631 Kč
 5. Podpora podnikání - finanční alokace: 4 173 083 Kč
 6. Podpora zemědělství – finanční alokace: 5 171 000 Kč
 7. Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce - finanční alokace: 1 480 000 Kč
 8. Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce - finanční alokace: 2 216 255 Kč
 9.  Podpora společného regionálního prodeje a regionální indetity - finanční alokace: 784 740 Kč

 

Seminář pro žadatele: 25. 4. 2019 v 14:00, Kulturní dům České Heřmanice (salónek)
V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do neděle 21. 4. 2019.

Konkrétní znění výzvy a přílohy najdete na odkazu: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/

 

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Seminář dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na sérii okresních seminářů v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

Dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019 administrované v rámci Jednotné žádosti

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

Zájemcům doporučujeme potvrdit svoji účast prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách https://festing.cz/apps/prihlasky/, a to zdůvodu omezené kapacity jednotlivých seminářů.

pozvánka

 

Posted in Nezařazené

Vyhlášení soutěže – „MLS“ Pardubického kraje 2019

AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., vyhlašuje XIII. ročník soutěže potravinářských výrobků „MLS Pardubického kraje 2019“.

Kategorie:
I.Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
II.Mléko a mléčné výrobky
III.Maso a masné výrobky
IV.Výrobky zmedu a ostatní

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 5. dubna 2019 na adresu: AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ nebo elektronicky na email: brozkova.agrovenkov@seznam.cz nebo do datové schránky ittvcwu.

Zásady a přihláška s přílohami je k dispozici na webových stránkách www.agrovenkov.cz/ potravinářský výrobek Pardubického kraje.

Více informací

Zdroj: webové stránky www.agrovenkov.cz

Posted in Akce, Nezařazené

Vyhlášení výzev MAS Litomyšlsko OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.

MAS Litomyšlsko vyhlásilo výzvy OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.

 

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do úterý 5. 3. 2019.

Po tuto dobu trvá také příjem žádostí.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení výzvy MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ (výzva č. 047/05_18_128/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 28. 2. 2019 od 00:00 do 30. 9. 2019 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 8. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „8. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 271/06_16_038/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 1. 2. 2019 od 00:00 do 29. 3. 2019 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do úterý 5. 3. 2019.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a pro věcné hodnocení

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Pozvánka na seminář: Národní dotační programy na rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se věnuje národním dotačním programům pro rok 2019.

 • Podpora rozvoje regionů 2019+
 • Podpora revitalizace území
 • Bezbariérové obce
 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
 • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019

Termín konání: 19. prosince 2018
Čas konání: 10.00 – 13.00 hodin
Místo konání: Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
(dopravní spojení: tramvaj č. 2, 17 a 18, zastávka Staroměstská, případně metro trasa A – stanice Staroměstská, nebo trasa B – stanice Můstek)

Kapacita: 200 osob. Účast na semináři je bezplatná.

Pro registraci na seminář využijte registrační formulář ZDE, nejpozději do 12. prosince 2018.

Kontakt:
Helena Kůrová
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky
tel. 224 864 203
e-mail: helena.kurova@mmr.cz

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Pozvanka-na-seminar-Narodni-dotacni-programy-na-r

Posted in Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj otevírá národní dotační programy pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Příjem žádostí v elektronickém systému a na podatelně MMR ČR probíhá už od vyhlášení výzev a u většiny dotačních titulů bude ukončen během února 2019, výjimečně jsou stanoveny jiné termíny. Některé dotační tituly jsou zcela nové!

 

DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (do 17. prosince 2018 do 12 hod.)
- oblasti podpory pro rok 2019:

 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
 • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

- pro: spolky, ústavy, o.p.s., nadace a nadační fondy (ZSPO)
Další info ZDE

PODPORA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTONICKÝCH/URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ

 • Územní plán (činnost obcí) (do 31. ledna 2019 do 12 hod.)
 • Architektonické a urbanistické soutěže obcí (do 15. února 2019 do 12 hod.)

Další info ZDE

PODPORA BYDLENÍ

 • Podporované byty – pečovatelské byty a komunitní domy seniorů (do 1. února 2019)
 • Bytové domy bez bariér – výtahy (do 5. února 2019)
 • Technická infrastruktura (do 5. února 2019)
 • Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (do 7. února 2019)
 • Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (do 7. února 2019)

Další info ZDE

CESTOVNÍ RUCH (do 15. února 2019 do 12 hod.)

 • Marketingové aktivity v cestovním ruchu – na úrovni krajů, na oblastní úrovni, na národní a nadregionální úrovni
 • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podpora nadregionálních aktivit, rozvoj základní a doprovodné i veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Další info ZDE

PODPORA A ROZVOJ REGIONŮ
1. Podpora rozvoje regionů 2019+ (do 28. února 2019)
A. Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

B. Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

C. Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

 • Podpora obnovy místních komunikací

Další info ZDE

2. Podpora revitalizace území

 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (do 28. února 2019)
 • Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (zde uzávěrka až 31. května 2019)

Další info ZDE

3. Podpora pro odstraňování bariér v budovách (do 28. února 2019)

 • EUROKLÍČ 2019
 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Další info ZDE

4. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 (do 28. února 2019)
Další info ZDE

 

Více informací na webu MMR ČR – https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace.

Zdroj: webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Posted in Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS

Pardubický kraj otevírá své dotační programy pro rok 2019

Jednotlivé odbory krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašují výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Pro většinu krajských dotačních titulů bude příjem žádostí probíhat od 2. do 31. ledna 2019.

Odbor rozvoje

 • Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
 • Podpora pořízení územních plánů
 • Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech
 • Podpora zpracování strategických dokumentů obcí

Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Péče o životní prostředí
 • Podpora začínajících včelařů
 • Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí

Odbor sociálních věcí

 • Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021) (ZDE uzávěrka UŽ 3. prosince 2018)
 • Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Program podpory prorodinných aktivit
 • Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb
 • Program podpory fundraisingu
 • Program podpory sociálního podnikání

Odbor dopravy

 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
- Program podpory kultury a památkové péče

 • Podpora kulturních aktivit (tradiční lidová kultura a ostatní kulturní aktivity),
 • Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií (zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, zlepšení péče o sbírkový fond, činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví),
 • Podpora památkové péče (stavební obnova kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru),
 • Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče (krajské postupové a národní přehlídky a další dotace)

- Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

 • B1-Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
 • B2-Podpora handicapovaných sportovců,
 • B3-Podpora sportu pro všechny,
 • B4-Podpora sportovní reprezentace kraje,
 • B5-Podpora významných sportovních akcí,
 • F2-Naplňování Koncepce podpory mládeže (dříve Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží),
 • C1-Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

- Podpora údržby lyžařských běžeckých tras (ZDE příjem žádostí od 25. března do 15. dubna 2019)

Odbor zdravotnictví

 • Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (ZDE příjem žádostí od 1. července do 30. září 2019)

Kancelář hejtmana

 • Dotace pro NNO v oblasti bezpečnosti a rozvíjení tradic (ZDE příjem žádostí od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 pro akce uskutečněné v I. pololetí a od 1. května do 30. června 2019 pro akce uskutečněné ve II. pololetí)
 • Program Tvář Pardubického kraje (ZDE příjem žádostí od 2. ledna do 28. února 2019)
 • Dotační program na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními (ZDE příjem žádostí od 2. do 31. ledna 2019)

Každoročně jsou také přijímány žádosti:
- v rámci podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (od 1. listopadu do 31. prosince a od 1. května do 31. července) a ostatních složek IZS (od 1. listopadu do 31. prosince),
- v rámci rozvoje infrastruktury obcí v oblasti vodního hospodářství (uzávěrky 31. ledna a 30. června),
- v rámci příspěvků a záštit kanceláře hejtmana a individuálních dotací Pardubického kraje.

Více informací na https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy, případně na https://www.pardubickykraj.cz/prehled-dotacnich-programu a na webových stránkách jednotlivých odborů krajského úřadu.

Kromě výše uvedeného stále probíhá příjem žádostí ve 4. výzvě tzv. kotlíkových dotací, který bude ukončen nejpozději 10. prosince 2018 ve 12 hodin. Aktuální informace na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

Posted in Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale