Seminář o finančně dostupném bydlení

Dne 27.9. se uskuteční seminář o finančně dostupném bydlení (FDB) v Pardubicích (Společenský sál radnice), který s podporou Svazu měst a obcí ČR organizuje nevládní a nezisková Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s.

V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Tedy bydlení nejen pro nejnižší příjmovou skupinu společnosti ale i pro miliony dalších, kteří těžko dosáhnou na komerční bydlení.

To znamená dostupné bydlení pro domácnosti dělníků, zdravotních sester, personálu nemocnic, strážníků, zaměstnanců obcí a státní správy, pracovníků v oblasti služeb, mladých akademiků, absolventů vysokých škol, učitelů, osob samostatně výdělečně činných, seniorů atd….
Půldenní semináře s identickým programem se uskuteční v průběhu září, října a listopadu také v Plzni, Praze, Brně a Olomouci.

Podrobné informace o semináři (program, termíny, lokace, registrace) na webových stránkách www.affordablehousing.cz.


Posted in Nezařazené

Zemědělec roku 2017

Informujeme, že v rámci soutěže Zemědělec roku 2017 je vyhlašována zvláštní cena ministra zemědělství – Zemědělec roku v agroturistice. Nominaci můžete provést vyplněním přihlášky na adrese zemedelecroku.profipress.cz do 30.9.2017.

Zdroj: NS MAS

Posted in Nezařazené

MOTOKROS Benátky u Litomyšle

https://wmail.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=3748&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

Posted in Akce

Dešťovka se vrací. Nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci

Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začne ve čtvrtek 7. září. Zájemci o dotace tak mají celý měsíc čas na seznámení se s novinkami, které pokračování programu přináší. Díky dvojnásobné alokaci 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, bude možné podpořit minimálně 5 tisíc domácností. Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstávají beze změny a mohou pokrýt až 50 procent výdajů. Jedna domácnost si tak může přijít až na 105 tisíc korun.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají nyní měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září v 10:00 přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.

„Kdo nemá v době sucha čím zalévat a zároveň chce ušetřit, tak by neměl váhat, protože zájem o dotace očekáváme opět velký. Úspěch prvního kola, kdy byly dotace rozebrány během 28 hodin, mluví sám za sebe a jasně ukazuje, že program zafungoval přesně tak, jak jsme v loňském roce zamýšleli – motivuje lidi k udržitelnému hospodaření s vodou,“ shrnuje ministr Richard Brabec a zároveň přibližuje novinky, které druhé kolo programu přináší: „Nyní nabízíme majitelům a stavitelům rodinných a bytových domů více jak dvojnásobek peněz, které by měly podpořit dalších minimálně 5 tisíc nových projektů. Nyní ale rozpočet rozdělíme na dvě poloviny. Jedna půjde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, abychom zajistili, že se dotace dostanou více k lidem z oblastí, kde je nedostatek vody opravdu kritický. Druhá polovina, tedy 120 milionů korun, je určena pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo 5 dnů to nyní bude až 30.“

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Více informací zde

 

 

 

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje první výzvu k předkládání žádostí o dotaci, a to zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů. Výzva bude otevřena 1. 8. 2017 ve 4:00 a bude trvat do 30. 9. 2017 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Seminář pro žadatele: 12.9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích.

Text výzvy a další související informace jsou ke stažení níže:

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Prezentace ze semináře – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Posted in Dotace MAS

Strategie všech místních akčních skupin (MAS) na území Pardubického kraje schváleny

Na konci měsíce června 2017, ještě než se všichni rozjeli na prázdniny, byla schválena řídícími orgány poslední zbývající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj v tomto směru dostal na první příčku v rámci celé ČR.
„Konečně můžeme říci, že po několika letech (od roku 2012) usilovné práce skončila přípravná fáze nového programovacího období EU 2014 – 2020, která spočívala v tvorbě strategií MAS pro území Pardubického kraje, jejich hodnocení jednotlivými řídícími orgány (MMR, MZE, MPSV, MŽP) a následném zapracování připomínek tak, aby strategie MAS splnily požadavky dotčených operačních programů. A teď konečně může následovat podpora rozvoje území celého Pardubického kraje prostřednictvím výzev jednotlivých MAS, tj. podpory projektů konečných žadatelů na území MAS.“, uvedla předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová.

Celá tisková zpráva zde

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

„POPRVÉ DO SÝPKY“

Sobotu 24.6. 2017 14:00 v Českých Heřmanicích. Program: pořízení, historie, provoz sýpky, šmejdění po sýpce a představení rozpracované studie budoucího využití.

Posted in Akce

Letní kino Sebranice

Plakát zde

 

 

Posted in Akce

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko byla schválena

Dne 15. 6. 2017 byla řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko na období 2014 – 2020. MAS Litomyšlsko bude v souladu se Strategií vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu na projekty z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

MERIDA CYKLO MAŠTALE 2017

Fotka uživatele Cyklo Maštale.

Posted in Akce
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale