Obce a veřejnost mají možnost zaslat své připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, který byl zveřejněn na internetových stránkách ministerstva a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 35 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Politika územního rozvoje České republiky je celostátním nástrojem územního plánování závazným pro navazující územně plánovací dokumentace krajů, resp. obcí.

Výsledná verze Zprávy má být předložena vládě ČR v termínu do 30. dubna 2019 na základě usnesení vlády č. 276/2015.

Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací ke Zprávě a způsobu podávání připomínek ze strany obcí a veřejnosti naleznete zde.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Obce-a-verejnost-maji-moznost-zaslat-sve-pisemne-p

Posted in Akce, Legislativa, Novinky MAS

OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE – DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE V RÁMCI SOUTĚŽE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018

Slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe 2018 v irském Tullamore 22. 9. 2018

Už samotná účast v této soutěži, zejména v západní Evropě prestižní soutěži,  znamenala pro naší obec největší úspěch v novodobé historii obce. Současně to byla odměna a poděkování všem občanům za dlouholetou práci, kterou dotváří celkový obraz naší obce.

Do Tullamore tak odjížděla naše 8mi členná delegace s obrovským očekáváním, jak že nás komise, která naší obec navštívila 17. 7. 2018, opravdu ohodnotí. Celý pobyt jsme si opravdu užívali tak, jak to u nás umíme. Pohodová přátelská atmosféra, kterou jsme snad přenesli na delegaci Pardubického kraje vedenou hejtmanem p. Martinem Netolickým, tak na senátorskou delegaci v čele se senátorkou Zdeňkou Hamousovou a senátorem Janem Horníkem či velvyslance ČR v Irsku p. Petra Kynštetera.

Účast na vyhlášení pojala naše obecní delegace jako reprezentaci České republiky, Pardubického kraje a obce samotné. Myslím si, že Česká republika byla v Irsku vidět a toto vše ještě umocnil okamžik, kdy z úst předsedy komise p. Rudiho Geerardyna zaznělo, že jsme zlatí. V tento okamžik jsme dali volný průběh naším emocím a s neskutečnou radostí jsme přebírali toto významné ocenění. Pro mě osobně a já doufám, že i pro ostatní členy naší delegace, se jedná o nezapomenutelný zážitek. Po důstojných oslavách jsme se tak těšili do svých domovů. To jsme však ještě netušili, že nás čeká další překvapení a další emotivní zážitek. Při příjezdu do obce nás o půl třetí v noci čekalo u kulturního domu v Poříčí velké množství občanů, se kterými jsme se tak rádi podělili o naše zážitky a dojmy.

Je velice příjemné, když vidíte, že v podstatě celá obec vnímá toto ocenění jako velmi prestižní pro všechny občany, což dokazuje výzdoba v oknech jednotlivých domů, která tam stále visí. Smekám před našimi občany a je pro mě obrovskou ctí být jejich starostou, starostou tohoto velkého, úžasného a pospolitého týmu.

František Bartoš

starosta obce

Zdroj: webové stránky obce Poříčí u Litomyšle

Posted in Akce, Legislativa, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 7. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II.

MAS Litomyšlsko vyhlásila výzvu „7. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II.“ (Rozvoj komunitních center – výzva č. 143/06_16_072/CLLD_16_01_103).

Výzva je otevřena od 24. 9. 2018 od 00:00 do 5. 11. 2018 do 12:00 (po tuto dobu trvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: úterý 9. 10. 2018 od 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle (přihlašování nutné na e-mailu jana.dockalova@mas-lit.cz).

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Harmonogram výzev OP Z na rok 2019

Harmonogram výzev OP Z na rok 2019 naleznete zde.

Posted in Novinky MAS

Výzva „Malý LEADER“ 2019

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2019

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK). Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014–2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV PK, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Žadateli mohou být pouze vlastníci nemovitých věcí, které jsou předmětem projektu, a to konkrétně obce do 300 obyvatel, jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Výše uvedené subjekty kromě obcí mohou být žadateli, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.

Text výzvy (pravidla), formulář žádosti o podporu a další informace jsou k dispozici ke stažení ZDE.

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 6. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „6. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 185/06_16_038/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 5. 11. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: úterý 9. 10. 2018 od 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle (přihlašování nutné na e-mailu jana.dockalova@mas-lit.cz).

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 5. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „5. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.“ (Stanice IZS – výzva č. 063/06_16_076/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 27. 9. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti na adrese Borská 125 v Proseči.

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do středy 12.9. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 4. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „4. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.“ (Rozvoj sociálních služeb – výzva č. 124/06_16_072/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 10. 10. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti na adrese Borská 125 v Proseči.

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do středy 12.9. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Příprava vyhlášení 1. výzvy PRV

MAS Litomyšlsko připravuje vyhlášení 1. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Zveřejňujeme avízo výzvy včetně souvisejících dokumentů. Po schválení výzvy může dojít ke změně některých zveřejněných informací a dokumentů.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1.6.2018

Příjem žádostí o dotaci: 1.6. 2018 8:00 – 29.6.2018 12:00

Finální termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018

 

Vyhlášené Fiche:

  1. Investice do lesních cest - finanční alokace: 2 000 000 Kč
  2. Investice do polních cest - finanční alokace: 700 000 Kč
  3. Podpora protipovodňových opatření v lesích - finanční alokace: 1 000 000 Kč
  4. Podpora lesních stezek - finanční alokace: 500 000 Kč
  5. Podpora podnikání - finanční alokace: 4 500 000 Kč
  6. Podpora zemědělství – finanční alokace: 3 000 000 Kč
  7. Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce - finanční alokace: 1 500 000 Kč
  8. Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce - finanční alokace: 2 000 000 Kč

 

Seminář pro žadatele: 21.6. 2018 10:00, Kulturní dům České Heřmanice (salónek)
(registrace na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do 15.6. 2018)

Konkrétní znění výzvy a přílohy najdete na odkazu: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/

 

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Soutěž Vesnice roku 2018

Na konferenci Den malých obcí byl zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30 dubna. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky, který zapůjčí partner soutěže ŠKODA AUTO.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím, že každá obec má co nabídnout. Jsem si vědoma toho, že se zejména menší venkovské obce potýkají s dlouhodobým úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních míst, omezenou nabídkou služeb nebo zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se proto prostřednictvím našich dotačních titulů tuto problematiku řešit systematicky. Dotace, které poputují vítězům soutěže Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich nejpalčivější potíže, říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září na jarmarku venkova v Luhačovicích.

Obce oceněné v soutěži mohou získat finanční odměnu ve výši od 400 tis. korun. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2018″ získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení osobního vozu ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC na dva roky zdarma.

Více informací zde

 

Motivační semináře pro zájemce

I v letošním roce se mohou všechny obce z celé České republiky přihlásit a soutěžit o titul „Vesnice roku“ a další ocenění. Pro velký zájem vyhlašovatelé soutěže pořádají motivační seminář pro účastníky soutěže, a to přímo ve vítězných obcích. Jak připravit prezentaci obce? Co vše je v soutěži hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví nejen zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním semináři, který se uskuteční na třech místech České republiky.

Termíny a místa konání:

10. dubna, úterý             Větřkovice, Moravskoslezský kraj; Kulturní dům

12. dubna, čtvrtek         Kruh, Liberecký kraj; Tuláčkův statek

13. dubna, pátek           Slavkov, Zlínský kraj; Sportovní hala

 

Dle Vašeho zájmu si prosím vyberte jeden z nabízených termínů a svou účast potvrďte na uvedené emailové adrese Miroslava.Ticha@mmr.cz

Více informací o semináři zde.

 

Zdroj: webové stránky Vesnice roku

Posted in Akce, Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale