Vyhlášení 5. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „5. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.“ (Stanice IZS – výzva č. 063/06_16_076/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 27. 9. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti na adrese Borská 125 v Proseči.

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do středy 12.9. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Vyhlášení 4. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „4. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.“ (Rozvoj sociálních služeb – výzva č. 124/06_16_072/CLLD_16_01_103).

Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 10. 10. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti na adrese Borská 125 v Proseči.

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do středy 12.9. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Příprava vyhlášení 1. výzvy PRV

MAS Litomyšlsko připravuje vyhlášení 1. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Zveřejňujeme avízo výzvy včetně souvisejících dokumentů. Po schválení výzvy může dojít ke změně některých zveřejněných informací a dokumentů.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1.6.2018

Příjem žádostí o dotaci: 1.6. 2018 8:00 – 29.6.2018 12:00

Finální termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018

 

Vyhlášené Fiche:

 1. Investice do lesních cest - finanční alokace: 2 000 000 Kč
 2. Investice do polních cest - finanční alokace: 700 000 Kč
 3. Podpora protipovodňových opatření v lesích - finanční alokace: 1 000 000 Kč
 4. Podpora lesních stezek - finanční alokace: 500 000 Kč
 5. Podpora podnikání - finanční alokace: 4 500 000 Kč
 6. Podpora zemědělství – finanční alokace: 3 000 000 Kč
 7. Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce - finanční alokace: 1 500 000 Kč
 8. Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce - finanční alokace: 2 000 000 Kč

 

Seminář pro žadatele: 21.6. 2018 10:00, Kulturní dům České Heřmanice (salónek)
(registrace na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do 15.6. 2018)

Konkrétní znění výzvy a přílohy najdete na odkazu: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/

 

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Soutěž Vesnice roku 2018

Na konferenci Den malých obcí byl zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30 dubna. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky, který zapůjčí partner soutěže ŠKODA AUTO.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím, že každá obec má co nabídnout. Jsem si vědoma toho, že se zejména menší venkovské obce potýkají s dlouhodobým úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních míst, omezenou nabídkou služeb nebo zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se proto prostřednictvím našich dotačních titulů tuto problematiku řešit systematicky. Dotace, které poputují vítězům soutěže Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich nejpalčivější potíže, říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září na jarmarku venkova v Luhačovicích.

Obce oceněné v soutěži mohou získat finanční odměnu ve výši od 400 tis. korun. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2018″ získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení osobního vozu ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC na dva roky zdarma.

Více informací zde

 

Motivační semináře pro zájemce

I v letošním roce se mohou všechny obce z celé České republiky přihlásit a soutěžit o titul „Vesnice roku“ a další ocenění. Pro velký zájem vyhlašovatelé soutěže pořádají motivační seminář pro účastníky soutěže, a to přímo ve vítězných obcích. Jak připravit prezentaci obce? Co vše je v soutěži hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví nejen zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním semináři, který se uskuteční na třech místech České republiky.

Termíny a místa konání:

10. dubna, úterý             Větřkovice, Moravskoslezský kraj; Kulturní dům

12. dubna, čtvrtek         Kruh, Liberecký kraj; Tuláčkův statek

13. dubna, pátek           Slavkov, Zlínský kraj; Sportovní hala

 

Dle Vašeho zájmu si prosím vyberte jeden z nabízených termínů a svou účast potvrďte na uvedené emailové adrese Miroslava.Ticha@mmr.cz

Více informací o semináři zde.

 

Zdroj: webové stránky Vesnice roku

Posted in Akce, Nezařazené

Vyhlášení 1.výzvy MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání I.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu, a to na podporu mateřských škol.

Výzva na podporu mateřských škol bude otevřena od 28. 3. 2018 od 00:00 do 4. 5. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v zasedací místnosti na adrese Borská 125 v Proseči (v případě velkého zájmu žadatelů se místo upřesní).

V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do čtvrtka 19.4. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob II.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob II.

Výzva na podporu rozvoje sociálního podnikání bude otevřena od 26. 3. 2018 od 13:00 do 31. 5. 2018 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: seminář Sociální podnikání 18.4. 2018, začátek 10:00, zasedací místnost číslo 2002 Evropského domu na KÚ v Pardubicích.

Pokud máte zájem o seminář, prosím, přihlaste se na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do pátku 13.4. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu Podpora činnosti sociálních služeb II.

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora činnosti sociálních služeb II.

Výzva na podporu činnosti sociálních služeb bude otevřena od 26. 3. 2018 od 13:00 do 26. 4. 2018 do 13:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí).

Seminář pro žadatele: po skončení semináře Sociální podnikání 18.4. 2018, začátek cca 15:00, zasedací místnost číslo 2002 Evropského domu na KÚ v Pardubicích.

Pokud máte zájem o seminář, prosím, přihlaste se na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do pátku 13.4. 2018.

Text výzvy a další související informace jsou k dispozici ZDE.

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

Seminář – Sociální podnikání – OPZ

Termín konání: 18.4. 2018

Čas konání: 10:00 – 15:00

Místo konání: zasedací místnost číslo 2002 Evropského domu na KÚ v Pardubicích

Téma: Sociální podnikání – OPZ

Školení povedou zaměstnanci MPSV.

Seminář ke specifikaci výzvy Zaměstnávaní soc. znevýhodněných osob – II. a Podpora činnosti sociálních služeb – II. bude následovat po semináři.

Pokud máte zájem o seminář, prosím, přihlaste se na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do pátku 13.4. 2018.

Seminář je vhodný pro samotné žadatele v oblasti sociálního podnikání i pro zaměstnance MAS, které v tomto opatření budou vyhlašovat výzvy.

Seminář bude zaměřen na věcnou část, nebude zaměřen na práci se systémem.

Je možné přizvat i lokálního konzultanta MPSV: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-konzultanti-mpsv. Lokální konzultanti se vyjadřují k podnikatelským záměrům/plánům, nikoliv k projektovým žádostem.

 

Posted in Akce, Nezařazené

ÚDRŽBA A OBNOVA KRAJINNÝCH VENKOVSKÝCH PRVKŮ – NÁRODNÍ DOTACE

Stejně jako v předchozích letech MZe vyhlašuje národní dotační program s názvem „Údržba a obnova krajinných venkovských prvků“ s příjmem žádostí od 5. do 23. 2. 2018 prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Na základě připomínek NS MAS byla do podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny přidána i možnost pořízení replik původních částí drobných památek do výše 30.000 Kč. Bohužel nebyly akceptovány návrhy na odvoz suti, likvidaci odpadu, zřízení staveniště, kostelních zdí a far.
V rámci programu jsou dále vyhlašovány podprogramy na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a údržbu a opravu polních cest. V roce 2018 nebude vyhlášen program na obnovu hasičských zbrojnic.
Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

Harmonogram příjmu projektových operací PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018. Aktualizováno k lednu 2018. 

Rok 2018

Jarní kolo (v termínu 3. 4. – 23. 4.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (vč. 6.4.3 zařazené jako záměr c)
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podzimní kolo (v termínu 9. 10. – 29. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Harmonogram PRV 2018

Zdroj: www.eagri.cz

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale