Blog Archives

DOHODA O PARTNERSTVÍ byla schválena

Vláda ČR schválila dne 9. 4. 2014 klíčový dokument stanovující základní rámec pro čerpání prostředků se strukturálních fondů EU tzv. „Dohodu o partnerství“. Tato dohoda mimo jiné stanovuje pravidla pro samotné operační programy a také určuje množství prostředků, které budou

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Novinky MAS

Výhled dostupnosti dotací prostřednictvím MAS v 2014 – 2020

V současné době probíhají jednání nad podobou operačních programů, ze kterých bude možné následně dotace čerpat. Současné vezre operačních programů počítají s rozdělování prostřednictvím MAS zejména v oblsti zaměstnanosti, zemědělství, apod. Rovněž se jedná o zařazení podpory obcí do operačních

Tagged with:
Posted in Dotace MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale