Blog Archives

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko byla schválena

Dne 15. 6. 2017 byla řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko na období 2014 – 2020. MAS Litomyšlsko bude v souladu se Strategií vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu na projekty z Programu rozvoje venkova,

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko získalo Osvědčení o splnění standardů MAS

Dne 8. 12. 2015 zíslalo MAS Litomyšlsko Osvědčení o splnění standartů. Tímto MAS naplňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Získání osvědčení je splnění jedné z podmínek pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie.

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS k připomínkování

Pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti (SCLLD) MAS Litomyšlsko 2014-2020 (+3) k připomínkování: SCLLD (docx, 2,4 MB). Připomínky posílejte do 25. 2. 2016, a to s využitím komentářů níže nebo kontaktů uvedených na tomto webu.  

Tagged with: ,
Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

SPOLEČNÉ VYUŽITÍ PRAXE V OBLASTI EVALUACE STRATEGIÍ

Výstupem projektu je komplexně zpracovaná metodika možných postupů při evaluaci a monitoringu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Metodika využije zkušeností a příkladů dobré praxe zúčastněných partnerských MAS z programovacího období 2007 – 2013.                  

Posted in Novinky MAS

SPOLEČNÉ VYUŽITÍ PRAXE V OBLASTI EVALUACE STRATEGIÍ

MAS Litomyšlsko realizuje v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, který je financovaný z programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Spolupráce je mezi místními akčními skupinami Pardubického kraje. Partneři projektu: MAS Litomyšlsko, o.p.s., MAS Bohdanečsko, z.s., MAS Holicko, o.p.s., MAS

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond“), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací níže nebo na: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu Projekt

Tagged with:
Posted in Novinky MAS

Území MAS Litomyšlsko pro období 2014 – 2020

   

Posted in Novinky MAS

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Byla schválená vládou dne 21.5. 2014. Odkaz zde

Posted in Nezařazené, Novinky MAS

Pozvánka na setkání podnikatelů, živnostníků a zemědělských podnikatelů

MAS Litomyšlsko Vás zve na setkání podnikatelů, živnostníků a zemědělských podnikatelů litomyšlska Setkání se koná ve středu 14.5. 2014 v 14:00 hodin v salónku kultuního domě v Poříčí u Litomyšle. pozvánka zde

Posted in Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale