Dokumenty MAS

Zakládací dokumenty společnosti:

Statut společnosti 22.10. 2015 (pfd; 19 208 KB)
Zakladatelská smlouva společnosti 2015 (pfd; 4 398 KB)

Statut společnosti 12.3. 2015  (pdf; 9 598 KB)
Zakladatelská smlouva společnosti (pfd; 1 296 KB)

Statut společnosti (pdf; 203 KB)

Strategický plán LEADER 2007-2013 (pdf; 762 KB)

Jednací řády orgánů:

Jednací řád Nejvyššího orgánu (pdf; 35 KB)
Jednací řád Rozhodovacího orgánu (pdf; 34 KB)
Jednací řád Správní rady (pdf; 33 KB)

Provozní dokumenty společnosti:

2018

Zápis z jednání Správní rady 22.3.2018 (pdf; 543 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 22.3.2018 (pdf; 438 KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 22.3.2018 (pdf; 1 244 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 22.3.2018 (pdf; 468 KB)

Zápis z jednání Správní rady 15.5.2018
Zápis z jednání Dozorčí rady 15.5.2018
Zápis z jednání Zakladatelů 15.5.2018
Zápis z jednání Nejvyššího orgánu 15.5.2018
Zápis z jednání Výběrového orgánu 15.5.2018 (OPZ 4)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 15.5.2018
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 15.5.2018

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 24.5.2018 (OPZ 4)

Zápis z jednání Výběrového orgánu 19.6.2018 – OPZ 5, IROP 1, IROP 2

Zápis z jednání Výběrového orgánu 26.6.2018 – IROP 1, IROP 2

Zápis z jednání Výběrového orgánu 30.7.2018 (IROP 3)

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 31.7.2018 – OPZ 5, IROP 1, IROP 2

Zápis z jednání Výběrového orgánu 7.8.2018 (IROP 3)

Zápis z jednání Výběrového orgánu 10.8.2018 (PRV)

Zápis z jednání Výběrového orgánu 16.8.2018 (PRV)

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 21.8.2018 (PRV)

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 31.8.2018 (IROP 3)

 

2017

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu 28.2. 2017 (pdf; 268 KB)
Zápis z jednání Správní rada 28.2. 2017 (pdf; 246 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 28.2. 2017 (pdf; 249 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rada 28.2. 2017 (pdf; 236 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 28.2. 2017 (pdf; 236 KB)

Zápis z jednání Správní rada 6.6. 2017 (pdf; 246 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 6.6. 2017 (pdf; 242 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rada 6.6. 2017 (pdf; 235 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 6.6. 2017 (pdf; 237 KB)

Zápis z jednání Správní rada 27.6. 2017 (pdf; 784 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 27.6. 2017 (pdf; 529 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rada 27.6. 2017 (pdf; 779 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 27.6. 2017 (pdf; 237 KB)
Zápis z jednání Nejvyššího orgánu 27.6. 2017 (pdf; 259 KB)

Zápis z jednání Správní rada 26.9. 2017 (pdf; 746 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 26.9. 2017 (pdf; 1,512 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rada 26.9. 2017 (pdf; 746 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 26.9. 2017 (pdf; 1,511 KB)
Zápis z jednání Výběrového orgánu 26.9. 2017 (pdf; 491 KB)

Zápis z jednání Výběrového orgánu 1.11. 2017

Zápis z jednání Správní rada 13.11. 2017 (pdf; 490 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 13.11. 2017
Zápis z jednání Dozorčí rada 13.11. 2017 (pdf; 366 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 13.11. 2017 (pdf; 396 KB)

Zápis z jednání Správní rada 19.12. 2017 (pdf; 539 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 19.12. 2017 (pdf; 563 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rada 19.12. 2017 (pdf; 438 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 19.12. 2017 (pdf; 470 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2017

Zpráva o auditu účetní závěrky 2017

Zpráva o ověření oddělené účetní evidence využití poskytnutých finančních prostředků

2016

Zápis z jednání Správní rady 18.1. 2016 (pdf; 542 KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 18.1. 2016 (pdf; 555 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 18.1. 2016 (pdf; 599 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 18.1. 2016 (pdf; 609 KB)

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu 29.2. 2016 (pdf; 1,509 KB)

Zápis z jednání Kontrolního orgánu 9.5. 2016 (pdf; 1,796 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 9.5. 2016 (pdf; 1,805 KB)
Zápis z jednání Správní rady 9.5. 2016 (pdf; 3,088 KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 9.5. 2016 (pdf; 4,790 KB)

Zápis z jednání Správní rady 24.8. 2016 (pdf; 1,423 KB)

Zápis z jednání Správní rady 14.9. 2016 (pdf; 107 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 14.9. 2016 (pdf; 107 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 14.9. 2016 (pdf; 67 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 14.9. 2016 (pdf; 67 KB)

Zápis z jednání Správní rady 7.12. 2016 (pdf; 110 KB)
Zápis z jednání Rozhodovací orgán 7.12. 2016 (pdf; 110 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 7.12. 2016 (pdf; 70 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 7.12. 2016 (pdf; 70 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2016

2015

Zápis ze společného jednání zakladatelů 12.3. 2015 (pdf; 511 KB)

Zápis z jednání Správní rady 19.3. 2015 (pdf; 73KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 19.3. 2015 (pdf; 60 KB)

Zápis z jednání Dozorční rady 27.5. 2015 (pdf; 483 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 27.5. 2015 (pdf; 527 KB)
Zápis z jednání Správní rady 27.5. 2015 (pdf; 2,795 KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 27.5. 2015 (pdf; 1,397 KB)

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 1.10. 2015 (pdf; 568 KB)
Zápis z jednání Správní rady 1.10. 2015 (pdf; 972 KB)

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 15.10. 2015 (pdf; 568 KB)
Zápis z jednání Správní rady 15.10. 2015 (pdf; 16,731 KB)
Zápis z jednání Kontrolní orgán 15.10. 2015 (pdf; 2,789 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 15.10. 2015 (pdf; 2,564 KB)

Zápis z jednání Správní rady 24.11. 2015 (pdf; 878 KB)
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu 24.11. 2015 (pdf; 3,424 KB)
Zápis z jednání Dozorčí rady 24.11. 2015 (pdf; 3,378 KB)
Zápis z jednání Kontrolního orgánu 24.11. 2015 (pdf; 3,570 KB)
Zápis z jednání Nejvyššího orgánu 24.11. 2015 (pdf; 4,702 KB)

Ex-post evaluace (hodnocení) Strategického plánu Leader

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2015

2014

Zápis s jednání Správní rady 22.9.2014 (pdf; 73 KB)
Zápis s jednání zakladatelů 10.11.2014 (pdf; 169 KB)

Výkaz zisku a strát 2014 (pdf; 144 KB)
Rozvaha 2014 (pdf; 200 KB)
Příloha k DP MAS (pdf;91 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014

2013

Školení žadatelů 6. výzva (pdf; x xxx KB)
Zápis z jednání SR 31.1.2013 (pdf; 55 KB)
Zápis z jednání VK 7.2.2013 (pdf; 151 KB)
Zápis z jednání VK 20.2.2013 (pdf; 104 KB)
Zápis z veřejného slyšení žadatelů ze dne 20.2.2013 (pdf; 160 KB)
Zápis z jednání Správní rady ze dne 21.2.2013 (pdf; 79 KB)
Zápis z jednání Programového výboru 22.2.2013 (pdf; 65 KB)
Zápis z jednání Správní rady 14.5.2013 (pdf; 842 KB)
Zápis z jednání Výběrové komise MAS 20.5.2013 (pdf; 871 KB)
Zápis z jednání Výběrové komise MAS 27.5.2013 (pdf; 53 KB)
Zápis z Veřejného slyšení žadatelů – 7. výzva – 27.5.2013 (pdf; 81 KB)
Zápis z jednání Správní rady MAS Litomyšlsko 13.8.2013 (pdf; 550 KB)
Zápis z jednání Programového výboru 18.9.2013 (pdf; 62 KB)
Zápis z jednání Zakladatelů 23.10.2013 (pdf; 91 KB)
Výroční schůze MAS ze dne 17.12.2013

Evaluace 2013 (pdf, 543 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2013

2012

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS ze dne 31.1.2012 (pdf; 209 KB)
Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS ze dne 1.3.2012 (pdf; 4 341 KB)
Zápis z Veřejného slyšení žadatelů – 5. výzva ze dne 1.3.2012 (pdf; 3 789 KB)
Zápis z jednání Správní rady MAS ze dne 3.4.2012 (pdf; 273 KB)
Záps z jednání Správní rady MAS ze dne 18.6.2012 (pdf; 175 KB)
Zápis z jednání Správní rady MAS ze dne 20.9.2012 (pdf; 114 KB)
Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty ze dne 2.10.2012 (pdf; 436 KB)
Zápis z jednání Zakladatelů ze dne 8.10.2012 (pdf; 5 251 KB)
Zápis z jednání Programového výboru ze dne 15.10.2012 (pdf; 3 964 KB)
Zápis z jednání Správní rady ze dne 25.10.2012 (pdf; 432 KB)
Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty (pdf; 963 KB)
Výroční schůze MAS ze dne 12.12. 2012 (pdf; 217 KB)
Usnesení Správní rady 12. prosinec 2012 (pdf; 57 KB)
Usnesení Správní rady 19. prosinec 2012 (pdf; 58 KB)
Usnesení Zakladatelé prosinec 2012 (pdf; 55 KB)

Evaluace 2012 (pdf; 217 KB)

Monitorovací zpráva 2012 (pdf; 245 KB)
Monitorovací zpráva k ŽOP za 2012 (pdf; 1 833 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2012 (pdf; 11 032 KB)

2011

Evaluace – střednědobé hodnocení SPL – zpráva z činnosti MAS Litomyšlsko za období 2009 – 2011 (pdf; 2 877 KB)

Monitorovací zpráva za období 2010-2011 (pdf; 3 131 KB)

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2011 (pdf; 7 778 KB)

2010

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2010 (pdf; 15 192 KB)

2009

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2009 (pdf; 112 KB)

2008

Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. 2008 (pdf; 95 KB)

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale