Dotace CLLD 2014-2020


Poskytování dotací v rámci CLLD bude umožněno na základě financování provozu MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci projektu Administrace a animace 2016 a v rámci připravovaného projektu Administrace a animace 2017+. Projekty jsou/budou spolufinancovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 4.2).

V rámci projektů bude prováděna administrace a animace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu spočívající:

  • v informování osob a subjektů v území,
  • v provádění informačních a vzdělávacích akcí v souvislosti s komunitněvedeným místním rozvojem v regionu,
  • ve vyhlašování výzev,
  • administraci rozvojových projektů v rámci CLLD,
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale