IROP 2014 – 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP):

INTERNÍ POSTUPY IROP MAS LITOMYŠLSKO final (verze 1.1 účinná od 1.3.2019 – AKTUÁLNÍ)

Interní postupy IROP MAS Litomyšlsko (verze 1.0 účinná od 26.3.2018 – JIŽ NEPLATNÉ)

Odkazy na nadřazené výzvy ŘO IROP na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a jejich přílohy, mezi kterými je i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).
- (68) pro aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol – ZDE – 1.-3. výzva MAS (MŠ, ZŠ, SŠ)

- (62) pro aktivity Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center – ZDE – 4. výzva MAS (SS) a 7. výzva MAS (KC)
- (69) pro aktivitu Stanice IZS – ZDE – 5. výzva MAS (IZS)
- (53) pro aktivitu Bezpečnost dopravy – ZDE – 6. a 8. výzva MAS (BD)

 

PŘIPRAVOVANÉ výzvy (předpokládané znění !!!):

Výzvy se připravují. Plánované výzvy IROP 2019 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách – viz níže.

 

AKTUÁLNÍ = VYHLÁŠENÉ výzvy:

 

UKONČENÉ výzvy:

8. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II. (Bezpečnost dopravy – výzva č. 271/06_16_038/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.2.3 BD
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.2.3 BD
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.2.3 BD

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 7. 3. 2019

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 21. 5. 2019 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 29. 5. 2019 v 16:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 26. 6. 2019 v 10:00 v Obecním domě v Budislavi
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

7. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II. (Rozvoj komunitních center – výzva č. 143/06_16_072/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.3 KC
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.3 KC
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.3 KC

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 9. 10. 2018 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 9. 10. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 11.12. 2018 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.12. 2018 v 17:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 17.1. 2019 v 14:30 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

6. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I. (Bezpečnost dopravy – výzva č. 185/06_16_038/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.2.3 BD
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.2.3 BD
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.2.3 BD

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 9. 10. 2018 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 9. 10. 2018

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti byly staženy žadateli před dokončením hodnocení MAS.

 

5. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I. (Stanice IZS – výzva č. 063/06_16_076/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.6 IZS
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.6 IZS
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.6 IZS

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 v 14:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 9. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 4.12. 2018 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.12. 2018 v 16:30 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 17.1. 2019 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

4. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I. (Rozvoj sociálních služeb – výzva č. 124/06_16_072/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.3 SS
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.3 SS
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.3 SS

ZMĚNA 4. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPnavýšení alokace výzvy MAS (CZV)

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 18. 9. 2018 v 14:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 9. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 4.12. 2018 v 15:30 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.12. 2018 v 17:30 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 17.1. 2019 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

3. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání III. (Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol – výzva č. 152/06_16_075/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_SŠ
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_SŠ
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_SŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 24. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 30.7. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 7.8. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 31.8. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

2. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání II. (Infrastruktura základních škol – výzva č. 151/06_16_075/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_ZŠ
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_ZŠ
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_ZŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 24. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 6. 2018 v 17:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 26.6. 2018 v 15:30 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 31.7. 2018 v 17:00 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

 

1. výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání I. (Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – výzva č. 145/06_16_075/CLLD_16_01_103)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_MŠ
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_MŠ
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_MŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 24. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 6. 2018 v 16:30 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 26.6. 2018 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 31.7. 2018 v 16:30 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale