OP Z 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

 

PŘIPRAVOVANÉ výzvy (předpokládané znění !!!):

 

AKTUÁLNÍ = VYHLÁŠENÉ výzvy:

 

UKONČENÉ výzvy:

8. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Etický kodex
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Finanční plán
Příloha č. 5 Podnikatelský plán
Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 7. 3. 2019

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 6. 2019 v 16:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu

 

7. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Etický kodex
Příloha č. 5 Údaje o sociální službě
Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě
Příloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

ZMĚNA 7. výzvy MAS Litomyšlsko v OPZprodloužení výzvy MAS do 15. 4. 2019

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 7. 3. 2019

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 6. 2019 v 16:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 26. 6. 2019 v 11:00 v Obecním domě v Budislavi:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

6. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
Příloha č. 4 Etický kodex

Seminář pro žadatele: 7. 3. 2019 v 14:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 7. 3. 2019

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 21. 5. 2019 v 14:30 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnoticí tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 26. 6. 2019 v 10:30 v Obecním domě v Budislavi:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

5. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávaní soc. znevýhodněných osob – II.
Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (pro SP)
Příloha č.2 Etický kodex
Příloha č.3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č.4 Finanční plán
Příloha č.5 Podnikatelský plán
Příloha č.6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
Příloha č.7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 18. 4. 2018 v 10:00 v Evropském domě na KÚ v Pardubicích:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 6. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 31. 7. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

4. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – II.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Vyrovnávací platba
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Eticky kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu
Příloha č. 5 Údaje o sociální službě
Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě
Příloha č. 7 Přehled čerpáni vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 18. 4. 2018 v 15:00 v Evropském domě na KÚ v Pardubicích:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 15. 5. 2018 v 17:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 24. 5. 2018 v 17:30 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

3. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Finanční plán
Příloha č. 5 Podnikatelský plán
Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 10. 1. 2018 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti byly staženy žadateli před dokončením hodnocení MAS.

 

2. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Vyrovnávací platba
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
Příloha č. 5 Údaje o sociální službě
Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě
Přiloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 4. 12. 2017 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 4.12. 2017

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti byly staženy žadateli před dokončením hodnocení MAS.

 

1. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Seminář pro žadatele: 12. 9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 12. 9. 2017

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 1. 11. 2017 v 15:30 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 13. 11. 2017 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale