Blog Archives

Dotace na kulturní památky

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Účel: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu,

Tagged with: ,
Posted in Dotace ostatní

Plán podporovaných oblastí MAS

V programovém období 2014 – 2020 po schválení operačních programů bude prostřednictvím MAS Litomyšlsko pravděpodobně možné čerpat prostředky na níže uvedené oblasti (výčet oblastí může být ale ještě zúžen nebo změněn). Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Zvýšení kvality a dostupnosti

Tagged with: , , , ,
Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní

Aktuální situace celostátních dotací

S přelomem roku došlo také k přelomu dvou sedmiletých programových období, na které je vždy plánovám koncept dotací z EU a tím i podoba operačních programů. Období 2007 – 2013 se neslo v duchu poměrně širokých možností pro žadatele o

Tagged with:
Posted in Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale