Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

 

Připravované výzvy (předpokládané znění!!!):

IROP:

Výzvy se připravují.

OP Z:

Výzvy se připravují.

PRV:

Výzvy se připravují.

 

Aktuální výzvy:

OP Z:

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaku integrační sociální podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Pozvánka na seminář pro žadatele 10.1. 2018

Seminář pro žadatele výzva Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob I.: 10. 1. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti Borská 125, 539 44 Proseč. Registrace na seminář je nutná na email jana.dockalova@mas-lit.cz do pátku 5. 1. 2018 do 12:00.

 

Ukončené výzvy:

OP Z:

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnavací platba

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Příloha č. 5 Údaje o socialní službě

Příloha č. 6 Pomůcka k vyplněni přílohy Údaje o socialní službě

Přiloha č. 7 Přehled čerpaní vyrovnavací platby

Pozvánka na seminář pro žadatele 4.12. 2017

Prezentace pro žadatele 4.12. 2017

Seminář pro žadatele: 4. 12. 2017 od 14:00 v zasedací místnosti Borská 125, 539 44 Proseč.

 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Seminář pro žadatele: 12. 9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích:

Pozvánka na seminář – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Prezentace ze semináře – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 1. 11. 2017 v 15:30 v sídle MAS v Proseči:

Zápis a prezenční listina z VO MAS

Hodnoticí tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 13. 11. 2017 v 10:00 v sídle MAS v Proseči

Zápis a prezenční listina z RO MAS

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale