Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

 

Připravované výzvy (předpokládané znění !!!):

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Výzvy se připravují. Plánované výzvy IROP 2018 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách.

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

Výzvy se připravují. – Teprve po dohodnocení všech dosud vyhlášených výzev, v závislosti na tom, kolik finančních prostředků poté bude ještě celkově zbývat v našem programovém rámci OP Z, bude stanovena alokace, termín a zaměření případné další výzvy či výzev.

Program rozvoje venkova (PRV):

Výzvy se připravují. Plánované výzvy PRV 2018 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách.

 

Aktuální výzvy:

 

Ukončené výzvy:

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 10. 1. 2018 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči.

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí

 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnávací platba

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Přiloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 4. 12. 2017 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči.

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 4.12. 2017

Seznam přijatých žádostí

 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Seminář pro žadatele: 12. 9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 12. 9. 2017

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 1. 11. 2017 v 15:30 v sídle MAS v Proseči:

Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 13. 11. 2017 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:

Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale