Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

 

Připravované výzvy (předpokládané znění!!!):

 IROP:

Výzvy se připravují.

OP Z:

AVIZO Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti soc.služeb – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnávací platba

Příloha č. 3 Údaje o sociální sluzbě

Příloha č. 4 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 6 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14

Příloha č. 7 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

 

AVIZO Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání soc.znevýhodněných osob – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovanych aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Finanční plán

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 8 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Výzvy se připravují

PRV:

Výzvy se připravují.

Aktuální výzvy:

OP Z:

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Seminář pro žadatele: 12. 9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích.

Prezentace ze semináře – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Ukončené výzvy:

V aktuálním období zatím nebyly ukončeny žádné výzvy.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale